Taliminatie

Praktijk voor energetische therapie

Disclaimer 
De praktijk voor energetische therapie, Taliminatie (Kamer van Koophandel: 61560324), 
hierna te noemen Taliminatie, verleent u hierbij toegang tot www.Taliminatie.nl en 
publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere informatie. 
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website 
www.taliminatie.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website 
aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid 
van deze disclaimer. 

Gebruik van de Taliminatie site
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen 
geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Taliminatie 
zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, 
kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden 
informatie. Taliminatie garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken 
zal functioneren. Taliminatie wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, 
volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze 
website uitdrukkelijk van de hand.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van 
garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder
voorafgaande mededeling van Taliminatie. 
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod 
om een overeenkomst te sluiten.  Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- 
en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijk-
heid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de Taliminatie links naar websites van derden weergeeft, betekent dit 
niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen 
worden aanbevolen. Taliminatie aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele 
verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites 
waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke 
links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Taliminatie niet
nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Taliminatie behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met 
betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten,
grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te 
kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te 
verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taliminatie of de 
rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel 
afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Taliminatie behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie,
met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan 
nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of 
via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, 
is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 
uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechter in Nederland.

Taliminatie

Dr. Ariënsstraat 18

7481 JL  HAAKSBERGEN


KvK-nummer: 61560324

BTW-nummer: 103860903B01